A szekszárdi Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány által létrehozott Jószolgálat-díj harmadik évadában, három hónap alatt közel 800 jelölés érkezett a hivatásos szociális munkásokra, szervezetekre, önkéntes segítőkre és közösségekre. Magyarországon kívül a szomszédos országokból: Romániából, Szerbiából, Szlovákiából és Ukrajnából is többen jelöltek szociális munkásokat a rászoruló kisebbségek közvetlen környezetéből.

A Jószolgálat-díj 2018/19-es évadát a jótékonyság világnapján, szeptember 5-én nyitották meg. A díj honlapján keresztül megfelelő ajánlással bárki jelölhetett a megadott öt kategóriában 2018. november 30-ig. A beérkezett pályázatok darabszáma mellett (tavaly 667), az indoklások összetettsége és minőségi színvonala is emelkedett. Magyarországról összesen 109 településről jelöltek személyeket, szervezeteket és közösségeket.

A Jószolgálat-díj kiemelt célja azokat az élettörténeteket és példaértékű segítőket bemutatni, akik hátrányos helyzetű térségekben végzik fáradhatatlan tevékenységeiket. A díj országos léptékét jelzi, hogy a megyei jogú városok mellett nagy számban jelöltek kis- és nagyközségekből, vidéki városokból, valamint mélyszegénységben élők környezetéből továbbá szegregátumokból. A szomszédos országokból érkezett jelölés a Vajdaságból, Kárpátaljáról, Erdélyből, illetve Szlovákiából egyaránt.

Az őszi három hónapos jelölési időszak során legtöbben önkénteseket jelöltek. A 789 jelölés 33,71 százalékában önkéntes egyéneket terjesztettek fel a díjra, míg 18,88 százalékban civil közösségeket pályáztak, akik segítő munkájukkal nagyban hozzájárulnak a rászoruló embertársaink életminőségének javításához, jelen vannak az év minden szakában, gyorsan tudnak reagálni a törvényi változásokra, és egy-egy tragikus esetet követően a családok, idősek, fogyatékkal élők támogatásában is jelen vannak.

A hivatásszerűen végzett szociális munka kategóriájában az életműdíjat is ideértve összesen 374 jelölés érkezett. A szervezetekre leadott pályázatok és az egyéni jelölések száma közel azonos. Országos szinten a nagyobb városokból, településekről jelöltek szociális munkásokat. A szervezeti kategóriában főleg olyan jelölések érkeztek, melyek a törvényi előírásokon túlmutató, innovatív és személyközpontú tevékenységeket tükröznek a családokért, kisebbségekért, fogyatékkal élőkért, idősekért vagy hajléktalan rászorulókért végzett egyéni vagy szervezeti munkáikkal.

A beérkezett pályázatok előszűrése elkezdődött, 284 érvényes, egyedi jelöltet értékelnek. A legtöbb jelölt önkéntes egyénekre érkezett, őket a közösségek követik. Életműdíjra is kiemelkedően sok személyt terjesztettek fel, 54 főt. A hivatásszerűen végzett szociális munka kategóriáiban a tavalyi évadhoz hasonló a jelölésszám, 31 szervezetet és 50 szociális munkást jelöltek a cselekvés díjára 2018-ban.

Decemberben a feldolgozás, kiértékelés zajlik. A szakmai zsűri, mely a hét nagy magyar segélyszervezet képviselőiből áll, 2019 január elején egy kerekasztal-beszélgetés során dönt a hivatásszerűen végzett szociális munka kategóriáiról és az életműdíjról. Az önkéntes kategóriákban a korábbi évekhez hasonlóan felterjesztéseket tesz, és a díj Facebook oldalán a közönség szavazhat majd arról, hogy ki legyen az év önkéntese és civil közössége.

A hivatalos díjátadásra 2019. február 10-én, a Magyar Tudományos Akadémián kerül sor, a díjat létrehozó Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány névadójának, Zichy Mária Terézia grófnő születésének emléknapján.

A díjazottaknak munkájuk elismeréseként az alábbi pénzösszeget ítélik oda:

HIVATÁSSZERŰEN VÉGZETT SZOCIÁLIS MUNKA

  • 3 szervezet, egyenként 2.000.000 Ft díjazással
  • 3 egyén, egyenként 500.000 Ft díjazással

ÉLETMŰDÍJ

  • 1 egyén, 1.000.000 Ft díjazással

Az önkéntesen végzett szociális munka területein beérkezett jelöltek közül, a szakmai zsűri előzetes felterjesztése után országos szavazásban a társadalom választja meg díjazottjait a következő kategóriákban:

ÖNKÉNTESEN VÉGZETT SZOCIÁLIS MUNKA

  • 1 közösség, 1.000.000 Ft díjazással
  • 1 egyén, 500.000 Ft díjazással

A díj célja többek között, hogy a különböző területeken szociális munkát végzők gyakran láthatatlan, de áldozatos és példaértékű munkáját, valamint annak a társadalomra gyakorolt hatását bemutassa, a különböző szociális életpályákat népszerűsítse és azok társadalmi elismertségét növelje. A díj missziója továbbá, hogy díjazott személyek és intézmények széleskörű bemutatásán keresztül a szociális munka különböző közegeinek mindennapjaiba is betekintést adjon. Egész éven át tartó médiakampányon keresztül hívja fel a figyelmet a rászorulók különböző rétegeire valamint az irántuk való tolerancia és cselekvő szeretet fontosságára.

A Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány Szekszárdon és környékén, a helyi szociális munkát végző szervezetekkel, az ott tevékenykedő egyházakkal és karitatív szervezetekkel, iskolákkal, gazdálkodó szervezetekkel együttműködésben szervez és támogat olyan sport-, kulturális-, és egyéb közösségi eseményeket, melyek célul tűzik ki a régióban élő rászoruló családok segítését. Országos és nemzetközi szinten támogat rászoruló családokat, személyeket, közösségeket, különös tekintettel a Kárpátalján élő szórványmagyarság megsegítését szem előtt tartva. Az alapítvány ezen túlmenően feladatának tekinti felhívni a figyelmet a szociális munka területein áldozatos és példaértékű tevékenységet végző személyekre, közösségekre, tevékenységük társadalomra gyakorolt hatására. Ezen tevékenységének keretében a Twickel Szőlőbirtok Kft. fő támogatásával alapította a Jószolgálat-díjat, amelyet minden évben odaítél a hivatásszerű és önkéntes szociális munka különböző területein kiemelkedő munkát végzőknek.

További részletekét látogasson el a Jószolgálat-díj weboldalára, vagy kövesse munkánkat a díj közösségi oldalán: www.joszolgalatdij.hu; facebook.com/joszolgalatdij.